Donateurs / sponsoring

Donateurs zijn uiteraard ook bij onze vereniging van harte welkom. Zij krijgen voor de jaarlijkse grote uitvoering twee vrijkaarten.

 

U kunt donateur worden door een e-mail te sturen of minimaal 7,- per jaar over te maken op bankrekeningnummer NL31RBRB0893364916  t.n.v. Accordeonvereniging De Aria’s de Maurik onder vermelding van “donateur”.

 

Ook zijn wij blij met sponsoring, zonder onze sponsors valt het niet mee om ieder jaar twee keer een uitvoering te geven. Sponsoring kan door middel van een advertentie in ons programmaboekje wat bij iedere uitvoering uitgereikt wordt (˝ A5 voor € 25,-). Ook zijn wij blij bij met bijvoorbeeld prijzen voor onze verloting. Wilt u ons een keer sponsoren, dan kunt u contact opnemen met ons bestuur.